اجرای نمای ویلا لواسون

اجرای نمای کرتین وال ویلا  در سمت استخر

اجرای سیستم لیفت اند اسلاید در بخش جنوبی

آشپزخانه

دارای دید بسیار وسیع شهر و ویو کامل کوه و فضای سبز

 

حال پذیرایی

روبه استخر و دارای نور فوق العاده